Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619) w ramach serwisu BIP Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zawarte są tu także informacje o pracownikach muzeum i ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy służby publicznej.

Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne, które wyświetlane jest na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Menu zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.